Suomen yliopistokoulutuksen asiantuntijaverkosto – OHA-forum

OHA-forum on yliopistokoulutuksen asiantuntijaverkosto, joka kehittää koulutuksen ja opiskelun palveluita yliopistoissa ja yliopistojen välillä. Yliopistokoulutuksen kehittäminen on saumatonta yhteistyötä opiskelijoiden, opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä opiskelun ja opetuksen palveluista ja opintoasioista vastaavien asiantuntijoiden välillä.

Yhteistyöverkoston tärkeimpiä työmuotoja on laaja-alainen keskustelu, jonka avulla luodaan yliopistokoulutuksen yhteisiä käytäntöjä ja menettelytapoja. Yliopistojen yhteiset menettelytavat sujuvoittavat opiskelua ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Tuemme asiantuntijoina yliopistojen akateemista johtoa koulutuksen kokonaisuuden hallinnassa ja trendien ennakoinnissa. Osallistumme aktiivisesti valmistelu- ja kehittämistyöhön yhdessä sidosryhmien kuten Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja UNIFI ry:n, kanssa.

Ota yhteyttä