Benchmarkkausta ja koosteita

Yliopistojen tasa-arvo- ja  yhdenvertaisuussuunnitelmien vertailu: Työnantajalla on tasa-arvolain mukainen velvoite tehdä työyhteisön henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma sekä yhdenvertaisuussuunnitelma. Koulutuksen järjestäjällä on velvoite tehdä tasa-arvosuunnitelma sekä vuoden 2015 alusta lähtien toiminnan kehittämiseen tähtäävä yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnittelija Tea Vellamo (TTY) teki OHA-forumille yliopistojen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien vertailun.

Opinnäytteiden sähköinen arkistointi yliopistoissa(toukokuu 2015)

Yliopistojen orientaatiot uusille opiskelijoille (maaliskuu 2015)

Kooste opintoaikojen rajausasiasta (helmikuu 2014)

Selvitys tutkintorakenteiden ja koulutuksen kehittämistyöstä Suomen yliopistoissa(kesäkuu 2013)