Hankkeet

Tällä hetkellä käsittelyssä olevia asioita:

  • Lukuvuosimaksujen perimiseen ja stipendijärjestelmän kehittämiseen liittyvä kansallinen yhteistyö
  • Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden pankkiasioinnin helpottamiseen vaikuttaminen
  • Siirto-opiskelijavalintojen kansallisten suositusten laatiminen yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa
  • Valintaperusteiden yhtenäistämistyö vuodelle 2018 ja siitä eteenpäin
  • OKSA-sanastotyö erityisesti yliopistojen opiskelijavalintaan liittyvän sanaston osalta
  • Peda Forum -yhteistyö
  • Erikoistumiskoulutukset
  • Palveluiden ja prosessien johtaminen
  • VIRTA-opintotietopalvelun kehittäminen
  • Kokonaisarkkitehtuurityöhön vaikuttaminen opiskelun ja opetuksen tukipalvelujen osalta