Yliopistojen opiskelijavalintojen uudistaminen – OKM:n kärkihanke

Linkit Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuille:

Tavoitteet

 • Kehittää yliopistosektorille alakohtaisesti sovellettava valintayhteistyömalli
 • Vahvistaa alakohtaista yhteistyötä. Alakohtaista yhteistyötä syvennetään erityisesti seuraavilla aloilla: DIA, lääketiede, oikeustiede, psykologia ja taide
 • Yhtenäistää valtakunnallisesti ylioppilastutkinnosta annettavia pisteitä suoravalinnassa
 • Lisätä ylioppilastutkintoon perustuvansuoravalinnan käyttöä opiskelijavalinnassa

Tulokset ja vaikutukset

 • Koulutukseen hakeutuminen on jatkossa hakijan näkökulmasta yhdenmukaista ja selkeää
 • Toiselta asteelta korkeakouluihin siirtyminen nopeutuu
 • Valintakokeiden määrää vähentyy ja samalla kokeella voi hakea useampaan hakukohteeseen
 • Tarjolla on vaihtoehtoisia tapoja hakeutua korkeakoulutukseen
 • Yliopistojen välinen valintayhteistyö lisääntyy ja niiden välinen työnjako on selkeää ja säästää resursseja

Osahankkeet

Yliopistojen valintojen kehittämishankkeen alla toimii osahankkeita:

 1. Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta (Oulun yliopisto)
 2. Oikeustieteellisen alan yhteisvalinta (Itä-Suomen yliopisto)
 3. Psykologian alan opiskelijavalintojen kehittäminen (Helsingin yliopisto)
 4. DIA-yhteisvalinta (Aalto-yliopisto)
 5. Taiteiden alan valintayhteistyö (Aalto-yliopisto)
 6. Ylioppilastutkinnon hyödyntäminen opiskelijavalinnassa (Oulun yliopisto ja Helsingin yliopisto)

 

Kehityshanketta tekemässä yhdessä yliopistojen kanssa ovat:

Projektipäällikkö Ulla Sarajärvi (Helsingin yliopisto)
Projektisuunnittelija Katri Kleemola (Helsingin yliopisto) https://twitter.com/katriak
OHA-koordinaattori Laura Pellikka (Aalto-yliopisto)