Yliopistojen opiskelijavalinnat

Yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämishanke 202225

Yliopistot käynnistivät vuoden 2022 alussa tutkimusperustaisen opiskelijavalintojen kehittämishankkeen, jolla vastataan todistusvalinnan ja valintakokeiden kehittämistarpeisiin. Tavoitteena on tarjota hakijoille selkeä ja sujuva väylä yliopisto-opintoihin. Yliopistot ovat saaneet tuen kehittämistyölle opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Hankkeessa kerätään tutkimustietoa, johon pohjautuen tavoitteena on: 

 • kehittää todistusvalintaa yksinkertaistamalla ja vähentämällä erilaisten pisteytysmallien määrää, 
 • vähentää valintakokeiden määrää yhdistämällä ja sisällöllisesti kehittämällä valintakokeita ja 
 • luoda valintakokeiden yhteistyömalli ja kehittää valintojen aikataulua. 

Tavoitteiden saavuttamisen myötä valintakokeet pystytään järjestämään todistusvalinnan tulosten julkaisun jälkeen. Todistusvalinnassa opiskelupaikan saavien ei tarvitse valmistautua ja osallistua valintakokeisiin. Hakijat pystyvät aidosti osallistumaan useamman hakukohteen valintamenettelyyn, kun samalla valintakokeella pystyy hakemaan yhä useampaan hakukohteeseen ja yhä useammalle alalle. 

Lisätietoa hankkeesta:

Tiedote 22.4.2022: Yliopistot kehittävät yhdessä todistusvalintaa ja valintakokeitaan (Unifin sivuilla)
Yliopistojen opiskelijavalintoja kehittämässä – Valtakunnallinen yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2022-2025 (helsinki.fi)

Yhteystiedot  

Projektipäällikkö Tanja Juurus 
Projektikoordinaattori Milla Rautakorpi 
Ohjausryhmän puheenjohtaja professori Marja-Leena Laakso 
Sähköposti: valintahanke@helsinki.fi 


Yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamishanke 2017-2020 

Opiskelijavalintojen uudistamishanke 2017-20 oli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama yliopistojen yhteinen hanke. OHA-forum toimii hankkeen yhteistyökumppanina. 

Miksi opiskelijavalintoja uudistettiin?

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti korkeakoulujen kanssa prosessin, jossa korkeakoulut uudistivat valintamenettelyjään tavoitteena vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa korkeakouluopintojen aloitusta. 

Yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamishankkeen (2017-2020) tavoitteet: 

 • Kehittää yliopistosektorille alakohtaisesti sovellettava valintayhteistyömalli 
 • Vahvistaa alakohtaista yhteistyötä. 
 • Yhtenäistää valtakunnallisesti ylioppilastutkinnosta annettavia pisteitä suoravalinnassa 
 • Lisätä ylioppilastutkintoon perustuvan suoravalinnan käyttöä opiskelijavalinnassa 

Linkit Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuille:
Opiskelijavalintojen uudistaminen OKM
OKM:n kokoamat vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin opiskelijavalintojen kehittämisestä
Linkki erityisavustushankkeiden koontisivulle 

Hankkeen tulokset ja vaikutukset:

Opetus- ja kulttuuriministeriön on tilannut Valtion taloudellinen tutkimuskeskukselta (VATT) ja Laborelta (entiseltä Palkansaajien tutkimuslaitokselta) opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimuksen. Opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimuksen väliraportti julkaistiin 17.2.2021. 

Uutinen opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimuksen väliraportista OKM:n sivuilla 
Opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimuksen väliraportti VATT:n sivuilla 

Osahankkeet

Yliopistojen valintojen kehittämishankkeen alla toimi osahankkeita, joiden puitteissa luotiin tiivistä alakohtaista valintayhteistyötä yliopistojen välillä. Osahankkeissa erityisesti kehitettiin todistusvalintaa, käynnistettiin uusia yhteisvalintoja ja kehitettiin valintakokeita. Suluissa on ilmoitettu osahanketta koordinoinut yliopisto. 

 1. Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta (Oulun yliopisto) 
 2. Oikeustieteellisen alan yhteisvalinta (Itä-Suomen yliopisto) 
 3. Psykologian alan opiskelijavalintojen kehittäminen (Helsingin yliopisto) 
 4. DIA- yhteisvalinnan kehittäminen (Aalto-yliopisto) 
 5. Taiteiden alan valintayhteistyö (Aalto-yliopisto) 
 6. Ylioppilastutkinnon hyödyntäminen opiskelijavalinnassa (Oulun yliopisto ja Helsingin yliopisto) 

Lisätietoa:

Yhteistyötahoja

Ammattikorkeakolujen opiskelijavalintojen kehittämishanke
Toinen reitti yliopistoon -hanke