Yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamishanke

Opiskelijavalintojen uudistamishanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama yliopistojen yhteinen hanke. OHA-forum toimii hankkeen yhteistyökumppanina. Hankkeessa on ohjausryhmä sekä palkattuja työntekijöitä. Henkilöt löytyvät sivun alareunasta.

Hanke on osa laajempaa opiskelijavalintojen uudistamista. Ammattikorkeakouluilla on oma opiskelijavalintojen uudistamishanke, jonka verkkosivut löytyvät täältä.

Ajankohtaista

Tiedote / meddelande 14.2.2018

Ylioppilastutkinnon pisteytys todistusvalinnassa etenee yliopistoissa

Lukiolaisille tärkeät alakohtaiset valintakriteerit julkistetaan loppukeväällä. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n vararehtorikokous on sopinut Opiskelijavalintojen uudistamishankkeen esittämän ylioppilastutkinnon pisteytystyökalun käytöstä vuosien 2020-2022 opiskelijavalinnassa. Yliopistojen koulutusalat käynnistävät nyt keskustelut siitä, miten pisteytystyökalua sovelletaan kullakin alalla. Todistusvalinnan alakohtaisista kriteereistä tiedotetaan touko-kesäkuussa.

Poängsättningen av studentexamen i betygsbaserad studentantagning framskrider vid universiteten

De områdesspecifika antagningskriterierna som är viktiga för gymnasisterna publiceras i slutet av våren. Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf:s prorektorsmöte har kommit överens om att ta i bruk det förslag till poängsättningsverktyg för studentexamen som presenterats av projektet för utveckling av studentantagningen. Poängsättningsverktyget kommer att användas för studentantagningarna åren 2020-2022. Universitetens utbildningsområden börjar nu diskutera hur poängsättningsverktyget ska tillämpas inom de olika områdena. Information om de områdesspecifika kriterierna i den betygsbaserade studentantagningen publiceras i maj–juni.

Keskustelutilaisuus 2.2.2018

Yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamishanke kiittää kaikkia osallistujia perjantaina 2.2.2018 järjestetystä keskustelutilaisuudesta.

Tilaisuudessa käytiin vilkasta ja antoisaa keskustelua sekä paikan päällä että etänä. Aiheina oli erityisesti todistusvalinnan aikataulu sekä pisteytyksen ohjausvaikutus. Lisäksi keskusteltiin lukiouudistuksen ja opiskelijavalintojen uudistamisen yhteen sovittamisesta. Tilaisuudessa korostettiin myös vaihtoehtoisten väylien tärkeyttä opiskelijavalinnassa. Paikalla oli noin 40 osanottajaa, joista suurin osa oli toiselta asteelta. Etänä tilaisuutta seurasi lähes 100 osallistujaa.

Ylioppilastutkinnon pisteytystyökalusta päätetään 14.2.2018 Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n kokouksessa.

Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan?

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt korkeakoulujen kanssa prosessin, jossa korkeakoulut uudistavat valintamenettelyjään tavoitteena vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa korkeakouluopintojen aloitusta.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä, yhtenäistää käytänteitä ja
hyödyntää ylioppilastutkintoa opiskelijavalinnoissa nykyistä laajemmin.

Linkit Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuille:

Opiskelijavalintojen uudistaminen OKM

OKM:n kokoamat vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin opiskelijavalintojen kehittämisestä

Linkki erityisavustunhakkeiden koontisivulle

 

 

Yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamishankkeen tavoitteet:

 • Kehittää yliopistosektorille alakohtaisesti sovellettava valintayhteistyömalli
 • Vahvistaa alakohtaista yhteistyötä.
 • Yhtenäistää valtakunnallisesti ylioppilastutkinnosta annettavia pisteitä suoravalinnassa
 • Lisätä ylioppilastutkintoon perustuvansuoravalinnan käyttöä opiskelijavalinnassa

Hankkeen tulokset ja vaikutukset:

 • Koulutukseen hakeutuminen on jatkossa hakijan näkökulmasta yhdenmukaista ja selkeää
 • Toiselta asteelta korkeakouluihin siirtyminen nopeutuu
 • Valintakokeiden määrää vähentyy ja samalla kokeella voi hakea useampaan hakukohteeseen
 • Tarjolla on vaihtoehtoisia tapoja hakeutua korkeakoulutukseen
 • Yliopistojen välinen valintayhteistyö lisääntyy ja niiden välinen työnjako on selkeää ja säästää resursseja

Osahankkeet:

Yliopistojen valintojen kehittämishankkeen alla toimii osahankkeita, suluissa ilmoitettu koordinoiva yliopisto:

 1. Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta (Oulun yliopisto)
 2. Oikeustieteellisen alan yhteisvalinta (Itä-Suomen yliopisto)
 3. Psykologian alan opiskelijavalintojen kehittäminen (Helsingin yliopisto)
 4. DIA- yhteisvalinnan kehittäminen (Aalto-yliopisto)
 5. Taiteiden alan valintayhteistyö (Aalto-yliopisto)
 6. Ylioppilastutkinnon hyödyntäminen opiskelijavalinnassa (Oulun yliopisto ja Helsingin yliopisto)

Uudistushanketta tekemässä yhdessä yliopistojen kanssa ovat:

Projektipäällikkö Ulla Sarajärvi
Projektisuunnittelija Katri Kleemola
Projektisuunnittelija Ninna Malinen
Projektisuunnittelija Aino-Kaisa Ellfolk
OHA-koordinaattori Laura Pellikka

Ohjausryhmän puheenjohtaja professori Sari Lindblom