Yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamishanke

Opiskelijavalintojen uudistamishanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama yliopistojen yhteinen hanke. OHA-forum toimii hankkeen yhteistyökumppanina. Hankkeessa on ohjausryhmä sekä palkattuja työntekijöitä. Henkilöt ja yhteystiedot löytyvät sivun alareunasta.

Hanke on osa laajempaa opiskelijavalintojen uudistamista. Ammattikorkeakouluilla on oma opiskelijavalintojen uudistamishanke, jonka verkkosivut löytyvät täältä.

Todistusvalinnan alakohtaiset valintakriteerit.


Uutisia

Valintakoe 2020 -seminaari 22.10.2018 klo 9.30-15

Opiskelijavalintojen uudistamishanke kutsuu kaikki yliopistojen valintakokeita suunnittelevat ja toteuttavat asiantuntijat mukaan miettimään yhdessä, miltä valintakoe voisi näyttää 2020. Etsimme mahdollisuuksia tehdä kokeita, jotka eivät edellytä pitkää valmistautumista ja tapoja toteuttaa prosessia sujuvasti yhteistyön laajentuessa.

Aika: ma 22.10.2018 klo 9.30-15
Paikka: Helsingin yliopisto, Siltavuorenpenger 5A, Minerva-tori

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 12.10. klo 16.00 e-lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/91635/lomake.html

klo 9.30-10.00 Aamukahvit

klo 10.00-10.30 Valintakoe 2020 – Millaisiin haasteisiin etsitään ratkaisua
Opiskelijavalintojen uudistamishankkeen projektipäällikkö Ulla Sarajärvi

klo 10.30-11.30 Aineistokokeen mahdollisuudet ja haasteet
pedagoginen yliopistonlehtori Heidi Hyytinen, joka tutkii mm. oppimistulosten arviointia ja kriittistä ajattelua

klo 11.30-11.45 Salamapuheenvuoroja eri alojen valintakoekäytännöistä

klo. 11.45-12.45 Lounas

klo 12.45-13.30 Lääketieteellisten alojen valintakokeen vastausten arviointiprosessin digitalisoiminen
lääketieteellisten alojen valintakokeen kehittämistyöryhmän puheenjohtaja, dosentti Veli-Matti Tiainen

klo 13.30-14.00 Työkaluja valintakokeisiin
Tieteen tietotekniikan keskus CSC

klo 14.00-14.50 Valintakokeen tarkistuksen ja valintalaskennan työvaiheet
Opiskelijavalintojen uudistamishanke

klo 14.50-15.00 Seminaarin päätössanat
Opiskelijavalintojen uudistamishankkeen projektipäällikkö Ulla Sarajärvi

Opo-tilaisuus 24.8.2018

Kiitos Opo-tilaisuuteen 24.8. sekä Tiedekulmassa että etäyhteydellä osallistuneille. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa. Tilaisuuden kalvot:

Yliopistojen opiskelijavalinnat uudistuvat – Muuttuvatko opiskelijoiden motivaatio ja haasteet? prof. Katariina Salmela-Aro

Toinen reitti yliopistoon (TRY) -hanke

Yliopistojen todistusvalinta 2020. Yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamishanke

Tiedote/meddelande 6.6.2018

Yliopistot ovat päättäneet todistusvalinnan kriteereistä vuodelle 2020
Yliopistoissa on tehty päätökset alakohtaisista todistusvalinnan valintakriteereistä vuoden 2020 opiskelijavalinnoissa. Koulutusalakohtaiset todistusvalinnan valintakriteerit on julkaistu Opintopolku-palvelussa.

Universiteten har beslutat om betygsvalets kriterier för år 2020
Universiteten har fattat beslut om valkriterierna för betygsval inom olika utbildningsområden för studerandevalen för år 2020. De olika utbildningsområdenas valkriterier för betygsvalet finns publicerade på tjänsten Studieinfo.

Usein kysyttyä yliopistojen todistusvalinnasta (suomeksi / på finska)

31.5.2018

UNIFI ry:n koulutusvararehtorit sopivat aiemmin, että todistusvalinnan pisteytystyökalulla valmistettuja valintakriteerejä käytetään vuosien 2020-2022 opiskelijavalinnassa.  22.5.2018 UNIFIn koulutusvararehtorit päättivät jatkaa suositusta kriteerien voimassaolosta vuoteen 2024 asti, jotta lukiolaisilla on todistusvalinnan kriteerit tiedossa hyvissä ajoin ennen lukio-opintojen aloittamista ja jotta pisteytystyökalulla valmistettujen valintakriteerien soveltamisesta ja vaikutuksista saadaan riittävästi seuranta- ja tutkimustietoa.

29.5.2018

Tiedot yliopistojen todistusvalinnan alakohtaisista kriteereistä julkaistaan kesäkuun alussa. Tiedot julkaistaan Opintopolku-palvelussa, ja tietopakettiin linkitetään tältä sivulta.

Tiedote / meddelande 14.2.2018

Ylioppilastutkinnon pisteytys todistusvalinnassa etenee yliopistoissa

Lukiolaisille tärkeät alakohtaiset valintakriteerit julkistetaan loppukeväällä. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n vararehtorikokous on sopinut Opiskelijavalintojen uudistamishankkeen esittämän ylioppilastutkinnon pisteytystyökalun käytöstä vuosien 2020-2022 opiskelijavalinnassa. Yliopistojen koulutusalat käynnistävät nyt keskustelut siitä, miten pisteytystyökalua sovelletaan kullakin alalla. Todistusvalinnan alakohtaisista kriteereistä tiedotetaan touko-kesäkuussa.

Poängsättningen av studentexamen i betygsbaserad studentantagning framskrider vid universiteten

De områdesspecifika antagningskriterierna som är viktiga för gymnasisterna publiceras i slutet av våren. Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf:s prorektorsmöte har kommit överens om att ta i bruk det förslag till poängsättningsverktyg för studentexamen som presenterats av projektet för utveckling av studentantagningen. Poängsättningsverktyget kommer att användas för studentantagningarna åren 2020-2022. Universitetens utbildningsområden börjar nu diskutera hur poängsättningsverktyget ska tillämpas inom de olika områdena. Information om de områdesspecifika kriterierna i den betygsbaserade studentantagningen publiceras i maj–juni.

Keskustelutilaisuus 2.2.2018

Yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamishanke kiittää kaikkia osallistujia perjantaina 2.2.2018 järjestetystä keskustelutilaisuudesta.

Tilaisuudessa käytiin vilkasta ja antoisaa keskustelua sekä paikan päällä että etänä. Aiheina oli erityisesti todistusvalinnan aikataulu sekä pisteytyksen ohjausvaikutus. Lisäksi keskusteltiin lukiouudistuksen ja opiskelijavalintojen uudistamisen yhteen sovittamisesta. Tilaisuudessa korostettiin myös vaihtoehtoisten väylien tärkeyttä opiskelijavalinnassa. Paikalla oli noin 40 osanottajaa, joista suurin osa oli toiselta asteelta. Etänä tilaisuutta seurasi lähes 100 osallistujaa.

Ylioppilastutkinnon pisteytystyökalusta päätetään 14.2.2018 Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n kokouksessa.


Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan?

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt korkeakoulujen kanssa prosessin, jossa korkeakoulut uudistavat valintamenettelyjään tavoitteena vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa korkeakouluopintojen aloitusta.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä, yhtenäistää käytänteitä ja
hyödyntää ylioppilastutkintoa opiskelijavalinnoissa nykyistä laajemmin.

Linkit Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuille:

Opiskelijavalintojen uudistaminen OKM

OKM:n kokoamat vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin opiskelijavalintojen kehittämisestä

Linkki erityisavustunhakkeiden koontisivulle

 

 


Tietoja hankkeesta

Yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamishankkeen tavoitteet:

 • Kehittää yliopistosektorille alakohtaisesti sovellettava valintayhteistyömalli
 • Vahvistaa alakohtaista yhteistyötä.
 • Yhtenäistää valtakunnallisesti ylioppilastutkinnosta annettavia pisteitä suoravalinnassa
 • Lisätä ylioppilastutkintoon perustuvansuoravalinnan käyttöä opiskelijavalinnassa

Hankkeen tulokset ja vaikutukset:

 • Koulutukseen hakeutuminen on jatkossa hakijan näkökulmasta yhdenmukaista ja selkeää
 • Toiselta asteelta korkeakouluihin siirtyminen nopeutuu
 • Valintakokeiden määrää vähentyy ja samalla kokeella voi hakea useampaan hakukohteeseen
 • Tarjolla on vaihtoehtoisia tapoja hakeutua korkeakoulutukseen
 • Yliopistojen välinen valintayhteistyö lisääntyy ja niiden välinen työnjako on selkeää ja säästää resursseja

Osahankkeet:

Yliopistojen valintojen kehittämishankkeen alla toimii osahankkeita, suluissa ilmoitettu koordinoiva yliopisto:

 1. Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta (Oulun yliopisto)
 2. Oikeustieteellisen alan yhteisvalinta (Itä-Suomen yliopisto)
 3. Psykologian alan opiskelijavalintojen kehittäminen (Helsingin yliopisto)
 4. DIA- yhteisvalinnan kehittäminen (Aalto-yliopisto)
 5. Taiteiden alan valintayhteistyö (Aalto-yliopisto)
 6. Ylioppilastutkinnon hyödyntäminen opiskelijavalinnassa (Oulun yliopisto ja Helsingin yliopisto)

Uudistushanketta tekemässä yhdessä yliopistojen kanssa ovat:

Projektipäällikkö Ulla Sarajärvi
Projektisuunnittelija Katri Kleemola
Projektisuunnittelija Ninna Malinen
Projektisuunnittelija Aino-Kaisa Ellfolk

Ohjausryhmän puheenjohtaja professori Sari Lindblom


Yhteystiedot

Projektipäällikkö Ulla Sarajärvi
e-mail: opiskelijavalinta-hanke (at) helsinki.fi
puh: 029 4140335