Oikeustieteellisen alan yhteisvalinta

Osahankkeen keskeiset tavoitteet:

  • Yhteiset valintaperusteet ja yhteinen valintakoe
  • Yhtenäiset toimintamallit ja selkeä työnjako yksiköiden välillä
  • Yhdenmukainen ja selkeä viestintä hakijoille
  • Päällekkäisen työmäärän vähentäminen

Lisätietoja: Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan sivuita: https://www.oikeustieteet.fi/

Osahankkeessa mukana ovat:

Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto (koordinoiva yliopisto)
Lapin ylipisto
Turun yliopisto