Osahankkeet

DIA-yhteisvalinnan kehittäminen

Tavoitteet:

 • Laajennetaan todistusvalinnan käyttöä tekniikan alan valinnoissa sekä uudistetaan valintamenettelyä niin ylioppilastutkinnosta saatavien pisteiden kuin valintakokeenkin osalta
 • Arkkitehtuurin ennakkotehtävien osalta selvitetään mahdollisuutta ennakkotehtävien sähköiseen palauttamiseen.

Hanke kytkeytyy valtakunnallisen valintayhteistyön edistämisen lisäksi myös ylioppilastutkinnon pisteytyssuositusten laadintaan.

Osahankkeessa ovat mukana:

Aalto-yliopisto (koordinoiva yliopisto)
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi

Lisätietoa DIA-yhteisvalinnasta:

http://dia.fi/

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Tavoitteet:

 • Käynnistää lääketieteellisten alojen (eläinlääketiede, hammaslääketiede, lääketiede) yhteisvalinta
 • Vahvistaa alakohtaista yhteistyötä opiskelijavalinnoissa
 • Kehittää opiskelijavalintamenettelyä lääketieteellisillä aloilla
 • Tutkimustiedon hyödyntäminen lääketieteellisten alojen opiskelijavalinnan kehittämisessä

Hankkeeseen osallistuvat kaikki lääketieteellisen alan koulutusta tuottavat yliopistot ja yksiköt:
Oulun yliopisto (koordinaatioyliopisto, hammaslääketiede, lääketiede)
Helsingin yliopisto (eläinlääketiede, hammaslääketiede, lääketiede)
Itä-Suomen yliopisto (hammaslääketiede, lääketiede)
Tampereen yliopisto (lääketiede)
Turun yliopisto (hammaslääketiede, lääketiede)

Lisätietoa lääketieteellisten alojen yhteisvalinnasta:

http://www.laaketieteelliset.fi/

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinta

Tavoitteet:

 • Yhteiset valintaperusteet ja yhteinen valintakoe
 • Yhtenäiset toimintamallit ja selkeä työnjako yksiköiden välillä
 • Yhdenmukainen ja selkeä viestintä hakijoille
 • Päällekkäisen työmäärän vähentäminen

Osahankkeessa ovat mukana:

Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto (koordinoiva yliopisto)
Lapin ylipisto
Turun yliopisto

Lisätietoa oikeustieteellisen alan yhteisvalinnasta:

 https://www.oikeustieteet.fi/

Psykologian alan opiskelijavalintojen kehittäminen

Tavoitteet:

 • Yhtenäistää psykologianalan valintojen valintakriteerit ylioppilastutkintopisteiden osalta vuodeksi 2018 ja valintojen osalta 2019
 • Tutkimuksen käynnistäminen psykologian alan vaatimusten selkeyttämiseksi
 • Valintojen kehittäminen entistä enemmän soveltavaan ja aineistopohjaiseen suuntaan

Osahankkeessa ovat mukana:

Helsingin yliopisto (koordinoiva yliopisto)
Jyväskylän yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto

Taiteiden alan valintayhteistyö

Tavoitteet:

Opiskelijavalinnan valintamekanismien kehittäminen taidealalla

 • Valintamekanismien selvitys, arviointi ja selkiyttäminen (ml. kokeiden rakenne ja kuormittavuus)
 • Siirto-opiskelukäytäntöjen selkiyttäminen
 • Hakijapalautteen kehittäminen järjestelmällisemmäksi
 • Yhdenmukaistetaan opiskelijavalintojen pisteytystä taiteen alalla

Alakohtainen valintayhteistyön kehittäminen

Selvitetään portfolioiden ja muiden työnäytteiden palauttamista sähköisesti 

Osahankkeessa ovat mukana:
Aalto-yliopisto (koordinoiva yliopisto)
Lapin yliopisto
Taideyliopisto

Yhteystiedot:

Projektisuunnittelija Tiina Kononen (Aalto-yliopisto)
tiina.kononen (at) aalto.fi

Ylioppilastutkinnon hyödyntäminen todistusvalinnassa

Osahanketta koordinoivat Oulun yliopisto ja Helsingin yliopisto.

Osahankkeessa

 • yhtenäistetään ylioppilastutkinnosta annettavia pisteitä niin, että käytössä on valtakunnallisesti muutama erilainen pisteytystapa.
 • lisätään todistusvalinnan käyttöä opiskelijavalinnassa, tavoitteena on tunnistaa todistusvalinnan mahdollisuudet, hyödyt ja haitat.
 • tunnistetaan valintakokeen hyödyt suhteessa haittoihin ja löydetään kohdat, joissa valintakoe on edelleen tarpeellinen.
 • tuotetaan tutkimusta ylioppilastutkinnon roolista opiskelijavalinnoissa.

Osahankkeessa kerätään yhteen jo tehtyjä tutkimuksia ja suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavaa lisätutkimusta ja -selvitystä. Tarpeen on selvittää, minkälaiset lukiovalmiudet ovat nykyisillä valintamenettelyillä valituilla ja miten valittujen profiili muuttuu, kun valintamenettelyssä käytetään erilaisia muuttujia. Tarpeen on myös seurata eri menetelmillä valittujen opintojen etenemistä.

Tälle verkkosivulle kootaan osahankkeessa tuotettua materiaalia ja linkkejä keskeisiin lähteisiin.

Osahankkeen tuottamaa materiaalia

Muita kiinnostavia lähteitä