Psykologian alan opiskelijavalintojen kehittäminen

Tavoitteet:

  • Yhtenäistää psykologianalan valintojen valintakriteerit ylioppilastutkintopisteiden osalta vuodeksi 2018 ja valintojen osalta 2019
  • Tutkimuksen käynnistäminen psykologian alan vaatimusten selkeyttämiseksi
  • Valintojen kehittäminen entistä enemmän soveltavaan ja aineistopohjaiseen suuntaan

Hankkeeseen osallistuvat:

Helsingin yliopisto (koordinoiva yliopisto)
Jyväskylän yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto