Taiteiden alan valintayhteistyö

Osahankkeen tavoitteet:

Opiskelijavalinnan valintamekanismien kehittäminen taidealalla

  • Valintamekanismien selvitys, arviointi ja selkiyttäminen (ml. kokeiden rakenne ja kuormittavuus)
  • Siirto-opiskelukäytäntöjen selkiyttäminen
  • Hakijapalautteen kehittäminen järjestelmällisemmäksi
  • Yhdenmukaistetaan opiskelijavalintojen pisteytystä taiteen alalla

Alakohtainen valintayhteistyön kehittäminen

Selvitetään portfolioiden ja muiden työnäytteiden palauttamista sähköisesti 

Osahankkeessa ovat mukana:
Aalto-yliopisto (koordinoiva yliopisto)
Lapin yliopisto
Taideyliopisto

Yhteystiedot:

Projektisuunnittelija Tiina Kononen (Aalto-yliopisto)
tiina.kononen (at) aalto.fi