Universiteten har beslutat om betygsvalets kriterier för år 2020

Meddelande 6.6.2018

Universiteten har fattat beslut om valkriterierna för betygsval inom olika utbildningsområden för studerandevalen för år 2020. Universitetens utbildningsområden har vid planeringen av poängsättningen för studentexamen använt det verktyg för poängsättning som publicerades tidigare i år. Inom utbildningsområdena har viktiga ämnen och ämnesgrupper för studentexamen inom vardera område betonats. Dessutom har man inom utbildningsområdena strävat mot att samarbeta på ett sådant sätt att valkriterierna inom samma område inte ska skilja sig åt för mycket på olika universitet.

De olika utbildningsområdenas valkriterier för betygsvalet alltså principerna för poängsättning av studentexamen och andelen studerande som väljs in enligt betygsvalet, finns publicerade på tjänsten Studieinfo (www.universitetsantagning2020.fi). Det har också publicerats en video om ämnet.

De fullständiga valkriterierna för studerandevalen år 2020 publiceras i slutet av år 2019.

Projektet för utveckling av studentantagningen är ett spetsprojekt som finansieras av utbildnings- och kulturministeriet och vars syfte är att förstärka samarbetet mellan olika utbildningsområden samt att nationellt likrikta poängen som ges för studentexamen.

Universiteten svarar på frågor som berör valkriterierna.

Allmänna frågor om betygsvalet i universitet (på finska)

Frågor från medier besvaras av:
projektchef Ulla Sarajärvi
ulla.sarajarvi[at]helsinki.fi
tel. 02941 40335