Ylioppilastutkinnon hyödyntäminen opiskelijavalinnassa

Osahanketta koordinoivat Oulun yliopisto ja Helsingin yliopisto.

Osahankkeessa

  • yhtenäistetään ylioppilastutkinnosta annettavia pisteitä niin, että käytössä on valtakunnallisesti muutama erilainen pisteytystapa.
  • lisätään todistusvalinnan käyttöä opiskelijavalinnassa, tavoitteena on tunnistaa todistusvalinnan mahdollisuudet, hyödyt ja haitat.
  • tunnistetaan valintakokeen hyödyt suhteessa haittoihin ja löydetään kohdat, joissa valintakoe on edelleen tarpeellinen.
  • tuotetaan tutkimusta ylioppilastutkinnon roolista opiskelijavalinnoissa.

Osahankkeessa kerätään yhteen jo tehtyjä tutkimuksia ja suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavaa lisätutkimusta ja -selvitystä. Tarpeen on selvittää, minkälaiset lukiovalmiudet ovat nykyisillä valintamenettelyillä valituilla ja miten valittujen profiili muuttuu, kun valintamenettelyssä käytetään erilaisia muuttujia. Tarpeen on myös seurata eri menetelmillä valittujen opintojen etenemistä.

Tälle verkkosivulle kootaan osahankkeessa tuotettua materiaalia ja linkkejä keskeisiin lähteisiin.

Osahankkeen tuottamaa materiaalia

Ylioppilastutkinnon pisteytystyökalu yliopistoille

Usein kysyttyjä kysymyksiä ylioppilastutkinnon pisteytyksestä

Usein kysyttyä korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksesta (linkki OKM:n sivuille)

Huom! Pisteytystyö jatkuu ja pisteytystyökaluun tulee mahdollisesti muutoksia vielä yliopistojen lausuntokierroksen jälkeen.

Huom! Pisteytystyökalua täydennetään IB, EB ja RP/DIA-tutkintojen pisteytyksellä vuoden 2017 loppuun mennessä

Muita kiinnostavia lähteitä