Ylioppilastutkinnon hyödyntäminen opiskelijavalinnassa

Osahanketta koordinoivat Oulun yliopisto ja Helsingin yliopisto.

Osahankkeessa

  • yhtenäistetään ylioppilastutkinnosta annettavia pisteitä niin, että käytössä on valtakunnallisesti muutama erilainen pisteytystapa.
  • lisätään todistusvalinnan käyttöä opiskelijavalinnassa, tavoitteena on tunnistaa todistusvalinnan mahdollisuudet, hyödyt ja haitat.
  • tunnistetaan valintakokeen hyödyt suhteessa haittoihin ja löydetään kohdat, joissa valintakoe on edelleen tarpeellinen.
  • tuotetaan tutkimusta ylioppilastutkinnon roolista opiskelijavalinnoissa.

Osahankkeessa kerätään yhteen jo tehtyjä tutkimuksia ja suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavaa lisätutkimusta ja -selvitystä. Tarpeen on selvittää, minkälaiset lukiovalmiudet ovat nykyisillä valintamenettelyillä valituilla ja miten valittujen profiili muuttuu, kun valintamenettelyssä käytetään erilaisia muuttujia. Tarpeen on myös seurata eri menetelmillä valittujen opintojen etenemistä.

Tälle verkkosivulle kootaan osahankkeessa tuotettua materiaalia ja linkkejä keskeisiin lähteisiin.

Osahankkeen tuottamaa materiaalia

Ylioppilastutkinnon pisteytystyökalu yliopistoille

14.2.2018: Ylioppilastutkinnon pisteytys todistusvalinnassa etenee yliopistoissa

Lukiolaisille tärkeät alakohtaiset valintakriteerit julkistetaan loppukeväällä. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n vararehtorikokous on sopinut Opiskelijavalintojen uudistamishankkeen esittämän ylioppilastutkinnon pisteytystyökalun käytöstä vuosien 2020-2022 opiskelijavalinnassa. Yliopistojen koulutusalat käynnistävät nyt keskustelut siitä, miten pisteytystyökalua sovelletaan kullakin alalla. Todistusvalinnan alakohtaisista kriteereistä tiedotetaan touko-kesäkuussa.

Usein kysyttyä korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksesta (linkki OKM:n sivuille)

Muita kiinnostavia lähteitä