Usein kysyttyä yliopistojen todistusvalinnasta

Huom! Katso myös ”Usein kysyttyä korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksesta” opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.

 • Mitä valintaperusteita on julkaistu?
  • Nyt julkistettava tiedotus koskee todistusvalinnan kriteereitä 2020. Muista opiskelijavalinnan valintaperusteista päätetään myöhemmin yliopistojen normaalin valintaperusteiden valmistelun aikataulussa. Myöhemmin julkaistavia tietoja ovat mm. ensikertalaiskiintiöt, vähimmäisvaatimukset (todistusvalinnan vähimmäispisteet), kynnysehdot joillain koulutusaloilla, valintakokeet ja muut valintaväylät
 • Miksi kaikkien alojen pisteytystä ei ole julkistettu?
  • Yliopistoilla on vahva pyrkimys päästä alakohtaiseen yhteistyöhön. Muutamalla alalla keskustelu on vielä hieman kesken. Tiedot julkistetaan heti, kun päätökset yliopistoissa on tehty.
 • Miksi vain ainereaali pisteytetty?
  • Ylioppilastutkinnossa on tapahtunut muutos, jonka tarkoituksena on parantaa ylioppilastutkinnon hyödyntämistä korkeakoulujen opiskelijavalinnassa
  • Suomen hallituksen tavoitteena on saada nuoret nopeammin toiselta asteelta koulutukseen ja työelämään.
 • Miksi 1996 tullutta E-arvosanauudistusta ei huomioida?
  • Yhtä oikeaa ja yhdenvertaista tapaa ei ole, ylioppilastutkinnossa on kautta aikojen tapahtunut muutoksia.
  • Laudatur on laudaturin arvoinen
  • Pitäisi tehdä monta eri taulukkoa, joka on haastavaa hakijoille ja tiedotukselle, sisältää riskejä ja aiheuttaa helposti sekaannuksia.
 • Miksi pitkästä matematiikasta saa niin paljon pisteitä ja miksi juuri nämä pisteet?
  • Pisteytys pohjautuu lukion kurssimääriin (pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit). Taustalla on opiskelijan työmäärä, jonka kurssin suorittaminen vaatii (3 kurssia vs 13 kurssia). Tarkemmat perustelut löytyvät verkkosivuilta.
 • Miten kauan pisteytys on voimassa?
  • UNIFI ry:n koulutusvararehtorit sopivat aiemmin, että todistusvalinnan pisteytystyökalulla valmistettuja valintakriteerejä käytetään vuosien 2020-2022 opiskelijavalinnassa.  22.5.2018 UNIFIn koulutusvararehtorit päättivät jatkaa suositusta kriteerien voimassaolosta vuoteen 2024 asti, jotta lukiolaisilla on todistusvalinnan kriteerit tiedossa hyvissä ajoin ennen lukio-opintojen aloittamista ja jotta pisteytystyökalulla valmistettujen valintakriteerien soveltamisesta ja vaikutuksista saadaan riittävästi seuranta- ja tutkimustietoa.