Ylioppilastutkinnon pisteytys todistusvalinnassa etenee yliopistoissa

Lukiolaisille tärkeät alakohtaiset valintakriteerit julkistetaan loppukeväällä

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n vararehtorikokous on sopinut Opiskelijavalintojen uudistamishankkeen esittämän ylioppilastutkinnon pisteytystyökalun käytöstä vuosien 2020-2022 opiskelijavalinnassa. Yliopistojen koulutusalat käynnistävät nyt keskustelut siitä, miten pisteytystyökalua sovelletaan kullakin alalla. Todistusvalinnan alakohtaisista kriteereistä tiedotetaan touko-kesäkuussa.

Aiemmin esiteltyyn pisteytystyökaluluonnokseen on tehty muutoksia. Koulutusaloilla on enemmän valinnanvaraa pisteytyksen painotuksissa. Painotettuja aineita on mahdollista määrittää kaksi ja pisteytyksen painotus voi olla ainereaaleissa, kielissä tai matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa. Toisaalta myös aiempaa suurempi vaihtelu ainevalikoimassa on mahdollista, mikäli koulutusala näkee sen toivottavaksi. Koulutusalojen laajempi valinnanvara on mahdollistanut taulukoiden määrän vähentämisen kahteen. Aiempi ainereaalien kahtiajako on poistettu, ja humanistis-yhteiskuntatieteellisille aloille soveltuvassa pistetaulukossa fysiikka ja kemia on siirretty osaksi ainereaalien kokonaisuutta.

Pisteytystyökalun pisteytys pohjautuu aiemman luonnoksen tavoin lukion opetussuunnitelman kurssimääriin, mutta pisteiden muodostumisen periaatteet on kuvattu aiempaa selkeämmin. Aineiden välisiä eroja on pyritty loiventamaan ja arvosanojen välit ovat tasaiset. Aiempaan luonnokseen verrattuna myös alimmista A- ja B-arvosanoista saa pisteitä. Filosofian pistemäärä on aiempaa korkeampi.

Ylioppilastutkinnon pisteytystyökalusta on kerätty marraskuussa julkaistun luonnoksen pohjalta lausuntoja yliopistoilta. Pisteytystyökalun kehittäminen on pohjautunut lausuntoihin ja käytyyn keskusteluun.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry edistää yliopistojen yhteistyötä sekä yliopistojen asemaa ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Opiskelijavalintojen uudistamishanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kärkihanke, jonka tavoitteena on vahvistaa alakohtaista yhteistyötä ja yhtenäistää valtakunnallisesti ylioppilastutkinnosta annettavia pisteitä.

Mediatiedusteluihin vastaavat:

Opiskelijavalintojen uudistamishankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, vararehtori Sari Lindblom (sari.lindblom[at]helsinki.fi), puh. 02941 20628

UNIFI ry vararehtorikokouksen puheenjohtaja, koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä (helka-liisa.hentila[at]oulu.fi)

Pistetaulukot

14.2.2018