OHA-forumin jäsenet

Yliopistojen nimeämät jäsenet OHA-forumiin:

Aalto-yliopisto

Eija Zitting
Anna Johansson
Timo Syrjälä
Milla Vaisto-Oinonen

Helsingin yliopisto

Kati Kettunen
Päivi Pakkanen
Hannele Markkanen
Sini Saarenheimo
Anni Tuomela
Veera Löthman

Itä-Suomen yliopisto

Miia Turtiainen
Tuula Heide
Erja Widgren-Sallinen
Satu Kouki

Jyväskylän yliopisto

Mari Ikonen
Tuula Maijanen

Taideyliopisto

Sanna Viitanen
Sanna Kotajärvi-Söderholm

Lapin yliopisto

Merija Timonen

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Janne Hokkanen
Miia Vanhainen

Maanpuolustuskorkeakoulu

Timo Vehviläinen

Oulun yliopisto

Eva Raudasoja
Vesa-Matti Sarenius

Svenska handelshögskolan

Linda Gerkman
Tove Ahlskog-Pursiainen
Johanna Lepola

Tampereen teknillinen yliopisto

Kirsi Aalto
Kaisa Keskitalo
Kirsi Reiman
Terhi Yliniemi

Tampereen yliopisto

Mikko Markkola
Kati Toikkanen

Turun yliopisto

Petri Sjöblom

Vaasan yliopisto

Heli Häyrynen
Francesca Cucinotta

Åbo Akademi

Mats Lindfelt

UNIFI

Leena Wahlfors

 LEMPLS~1

 

 

 

Välillä tavataan rennommissakin ympäristöissä. Tampereella kesäkuussa 2014.