OHA-forumin jäsenet

Alla yliopistojen nimeämät jäsenet OHA-forumiin.

Aalto-yliopisto

Anna Johansson
Timo Syrjälä
Milla Vaisto-Oinonen
Eija Zitting

Helsingin yliopisto

Kati Kettunen
Päivi Pakkanen
Hannele Markkanen
Sini Saarenheimo
Anni Tuomela
Veera Löthman

Itä-Suomen yliopisto

Tuula Heide
Erja Widgren-Sallinen
Tuija Pasanen
Miia Turtiainen

Jyväskylän yliopisto

Mari Ikonen
Tuula Maijanen

Taideyliopisto

Sanna Viitane
Sanna Kotajärvi-Söderholm

Lapin yliopisto

Merija Timonen

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Janne Hokkanen
Miia Vanhainen

Maanpuolustuskorkeakoulu

Johanna Anttonen
Timo Vehviläinen

Oulun yliopisto

Eva Raudasoja
Vesa-Matti Sarenius

Svenska handelshögskolan

Tove Ahlskog-Pursiainen
Linda Gerkman
Johanna Lepola

Tampereen teknillinen yliopisto

Kirsi Aalto
Kaisa Keskitalo
Kirsi Reiman
Terhi Yliniemi

Tampereen yliopisto

Mikko Markkola
Kati Toikkanen

Turun yliopisto

Petri Sjöblom

Vaasan yliopisto

Francesca Cucinotta
Heli Häyrynen

Åbo Akademi

Mats Lindfelt

UNIFI

Leena Wahlfors

 LEMPLS~1

 

 

 

Välillä tavataan rennommissakin ympäristöissä. Tampereella kesäkuussa 2014.