OHA-forumin jäsenet

Verkoston jäsenyliopistot:

Aalto-yliopisto

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Taideyliopisto

Lapin yliopisto

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT

Maanpuolustuskorkeakoulu

Oulun yliopisto

Svenska handelshögskolan

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Vaasan yliopisto

Åbo Akademi