Kansainvälisten opintoasioiden ryhmä

OHA-forumin kansainvälisten opintoasioiden ryhmä kokoaa yhteen yliopistojen kansainvälisten opintoasioiden asiantuntijat. Ryhmän toimintaperiaatteena on kollegiaalinen, verkostomainen työskentely ja keskinäisen tuen jakaminen. Verkosto toimii mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden valtakunnallisten kansainvälisiin asioihin ja opintohallintoon liittyvien ryhmien kanssa. Ryhmä kokoontuu lähtökohtaisesti 4–5 kertaa vuodessa.  

Ryhmän tavoite ja asiantuntijaprofiili: 

  • Tuottaa OHA-forumille tietoa ja aloitteita kansainväliseen koulutusyhteistyöhön, kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiin ja opiskelija- ja opettajaliikkuvuuteen liittyen 
  • Seurata kansallista kehittämis- ja valmistelutyötä ja vaikuttaa siihen asiantuntijoina OHA-forumin kautta  
  • Koota ja jakaa kansainväliseen koulutusyhteistyöhön liittyvää tietoa sekä vahvistaa verkoston osaamista erityisesti uusien toimintojen kehittämisessä 
  • Edistää yliopistojen välistä yhteistyötä ja hyvien käytänteiden jakamista kansainvälisessä koulutusyhteistyössä, kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiin liittyvissä asioissa ja opiskelija- ja opettajaliikkuvuudessa

Ryhmän yhteyshenkilöt löydät yhteystiedoista.