Kansainvälisten opintoasioiden ryhmä

OHA-forumin ​kansainvälisten opintoasioiden ryhmä​ kokoaa yhteen yliopistojen kansainvälisten opintoasioiden asiantutnijat. Ryhmän toimintaperiaatteena on kollegiaalinen, verkostomainen työskentely ja keskinäisen tuen jakaminen. Verkosto toimii yhteistyössä yliopistojen kansainvälisten asioiden päälliköiden Kv-aivoriihi -ryhmän kanssa. Ryhmä kokoontuu lähtökohtaisesti 4 -5 kertaa vuodessa. 

Ryhmän tavoite ja asiantuntijaprofiili​:

  • Edistää yliopistojen välistä yhteistyötä ja hyvien käytänteiden jakamista kansainvälisessä koulutusyhteistyössä ja opiskelija- ja opettajaliikkuvuudessa
  • Koota ja jakaa kansainväliseen koulutusyhteistyöhön liittyvää tietoa sekä vahvistaa verkoston osaamista erityisesti uusien toimintojen kehittämisessä
  • Seurata kansallista kehittämis- ja valmistelutyötä ja vaikuttaa siihen asiantuntijoina, OHA-forumin kautta 
  • Tuottaa OHA-forumille tietoja ja ’syötteitä’ kansainväliseen koulutusyhteistyöhön liittyen