OHA-forumin tavoitteet ja toiminta

Tavoitteet

 • OHA-forum on yliopistokoulutuksen valtakunnallinen verkosto, joka toimii
  koulutuksen ja opiskelun hallinnon ja palveluiden asiantuntijana ja
  kehittää niitä yliopistoissa, yliopistojen välillä ja korkeakoulusektorien
  välillä.
 • OHA-forum tukee asiantuntijoina yliopistojen akateemista johtoa
  koulutuksen kokonaisuuden hallinnassa ja trendien ennakoinnissa.
 • OHA-forum tukee yliopiston koulutuksen ja opiskelun palveluiden johtajia
  johtamistoiminnassa ja toimii kollegiaalisena verkostona

Toiminta

 • Yhteistyöverkoston tärkeimpiä työmuotoja ovat yhdessä ideointi ja
  informaation jakaminen, joiden avulla luodaan yliopistokoulutuksen
  yhteisiä käytäntöjä ja menettelytapoja.
 • OHA-forum osallistuu aktiivisesti valmistelu- ja kehittämistyöhön yhdessä
  sidosryhmien kanssa.
 • OHA-forum voi perustaa valitsemiensa erityiskysymysten edistämiseen
  erilaisia työryhmiä ja osallistua työryhmiin.
 • OHA-forum voi antaa sen toimintakenttään kuuluvista asioista lausuntoja
  ja yhteisiä toimintatapasuosituksia.

 

Ota yhteyttä