Ohjeita ja suosituksia

Tälle sivulle on koottu OHA-forumin yhteistyön tuloksena syntyneitä ohjeita ja suosituksia yliopistoille.

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen (SORA-asiat): OHA-forumin suosituksia SORA-lainsäädännön soveltamiseksi yliopistojen opiskelijavalinnoissa ja opiskelun aikana: Ohjeita yliopistotason SORA-menettelyihin ja alakohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset.

Siirto-opiskelijavalinta on käytössä kaikissa yliopistoissa. OHA-forumin työryhmä on tehnyt suosituksen yhteisiin käytänteisiin. Suositus on päivitetty keväällä 2021 ja päivitetty suositus tulisi otttaa huomioon vuoden 2022 valinnoista eteenpäin: Siirtovalinnan suositukset.

AHOT:OHA-forumin perustama työryhmä on valmistellut kansallisesti yhtenäisiä linjauksia koskien opiskelijoiden aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) käytäntöjä ja prosesseja: kansalliset suositukset yliopistoille ja AHOT-työryhmän loppuraportti.

Lukuvuosimaksujen käyttöönoton helpottamiseksi lukuvuosimaksutyöryhmän laatimat ohjeet: Ohjeet yliopistoille.

Julkisuus ja tietosuoja opintoasioissa: korkeakoulujen tietosuojakäytännesäännöt: OHA-forumin lakimiehet ovat laatineet käytännesäännöt, jotka julkaistaan kun tietosuojavaltuutettu on ne tarkistanut. Aiheesta on järjestetty ja järjestetään koulutuksia ympäri Suomen, tässä Tampereen koulutuksen materiaali.

 

Yliopistojen yhteistyönä järjestettävä tutkintokoulutus: UNIFI ry, SYL ja OHA-forum ovat laatineet yhteistyössä ohjeet yliopistojen yhteistyönä järjestettävän tutkintokoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Työryhmässä oli edustus kahdeksasta eri yliopistosta sekä SYL:stä. Työryhmän puheenjohtajana toimi UNIFIn toiminnanjohtaja Leena Wahlfors ja sihteerinä Oha-forumin koordinaattori Henna Koskimäki. Ohjeet ja sopimusmallit ovat vapaasti yliopistojen käytettävissä. Niitä päivitetään tarpeen mukaan.

Ensimmäisen vuoden poissaolo-oikeuden rajoittaminen: Yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muutosten myötä ensimmäisen vuoden poissaolo-oikeutta rajoitettiin. Ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi vain tietyistä laissa määritellyistä syistä. Ohjeet korkeakouluille ensimmäisen vuoden poissaolodokumenteista ja niiden toimittamisesta laati OHA-forumin ja ammattikorkeakoulujen OHA-forumin yhteinen työryhmä huhtikuussa 2015: