Ohjeita ja suosituksia

Tälle sivulle on koottu OHA-forumin yhteistyön tuloksena syntyneitä ohjeita ja suosituksia yliopistoille.

Lukuvuosimaksujen käyttöönoton helpottamiseksi lukuvuosimaksutyöryhmän laatimat ohjeet: Ohjeet yliopistoille.

Siirto-opiskelijavalinta on käytössä kaikissa yliopistoissa. OHA-forumin työryhmä on tehnyt suosituksen yhteisiin käytänteisiin: Siirto-opiskelusuositukset

Julkisuus ja tietosuoja opintoasioissa: korkeakoulujen tietosuojakäytännesäännöt: OHA-forumin lakimiehet ovat laatineet käytännesäännöt, jotka julkaistaan kun tietosuojavaltuutettu on ne tarkistanut. Aiheesta on järjestetty ja järjestetään koulutuksia ympäri Suomen, tässä Tampereen koulutuksen materiaali.

 

Yliopistojen yhteistyönä järjestettävä tutkintokoulutus: UNIFI ry, SYL ja OHA-forum ovat laatineet yhteistyössä ohjeet yliopistojen yhteistyönä järjestettävän tutkintokoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Työryhmässä oli edustus kahdeksasta eri yliopistosta sekä SYL:stä. Työryhmän puheenjohtajana toimi UNIFIn toiminnanjohtaja Leena Wahlfors ja sihteerinä Oha-forumin koordinaattori Henna Koskimäki. Ohjeet ja sopimusmallit ovat vapaasti yliopistojen käytettävissä. Niitä päivitetään tarpeen mukaan.

Ensimmäisen vuoden poissaolo-oikeuden rajoittaminen: Yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muutosten myötä ensimmäisen vuoden poissaolo-oikeutta rajoitettiin. Ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi vain tietyistä laissa määritellyistä syistä. Ohjeet korkeakouluille ensimmäisen vuoden poissaolodokumenteista ja niiden toimittamisesta laati OHA-forumin ja ammattikorkeakoulujen OHA-forumin yhteinen työryhmä huhtikuussa 2015: