Yhteistyön tuloksia

OHA-forum valmistelee ohjeita ja suosituksia yliopistoille yliopistoja koskevien yhteisten asioiden hoitamiseksi. Alasivulle ohjeita ja suosituksia on koottu yhteistyössä tehtyjä ohjeistuksia ja suosituksia yliopistojen prosesseihin.

OHA-forum tekee benchmark- ja selvitystyötä yliopistojen toimintaan liittyen yliopistojen oman toiminnan kehittämisen tueksi. Alasuvulle Bencmarkkausta ja koosteita on koottu näistä raportteja.