Yhteistyön tuloksia

Ohjeita ja suosituksia

 

Yliopistolain 36 §:n ja ammattikorkeakoululain 28 §:n mukaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen on otettava siirto-opiskelijoita. Korkeakoulut voivat valintaperusteissaan päättää tarkoituksenmukaisimmasta tavasta toteuttaa siirtymät. Olennaista on, että korkeakoulu tarjoaa siirtymämahdollisuuksia, siirtymien edellytykset kuvataan ennakolta ja käytännöt kohtelevat siirron hakijoita yhdenvertaisesti. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen + Opetushallituksen yhteinen siirto-opiskelutyöryhmä on laatinut suositukset korkeakoulujen väliseen siirto-opiskelijoiden valintaan. Suositukset on laadittu koskemaan kevään 2017 siirtohaussa valittavia hakijoita.

  • Julkisuus ja tietosuoja opintoasioissa: korkeakoulujen tietosuojakäytännesäännöt

OHA-forumin lakimiehet ovat laatineet käytännesäännöt, jotka julkaistaan kun tietosuojavaltuutettu on ne tarkistanut. Aiheesta on järjestetty ja järjestetään koulutuksia ympäri Suomen, tässä Tampereen koulutuksen materiaali.

  • Yliopistojen yhteistyönä järjestettävä tutkintokoulutus

UNIFI ry, SYL ja OHA-forum ovat laatineet yhteistyössä ohjeet yliopistojen yhteistyönä järjestettävän tutkintokoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Työryhmässä oli edustus kahdeksasta eri yliopistosta sekä SYL:stä. Työryhmän puheenjohtajana toimi UNIFIn toiminnanjohtaja Leena Wahlfors ja sihteerinä Oha-forumin koordinaattori Henna Koskimäki. Ohjeet ja sopimusmallit ovat vapaasti yliopistojen käytettävissä. Niitä päivitetään tarpeen mukaan.

Ohjeet ja sopimusmallit pdf-muodossa:

Yhteistyötutkinto-ohje.pdf

Liite1. Sopimusmalli yhteistyönä toteutettava tutkintokoulutus. pdf

Liite2. Yhteisohjelmasopimusmalli-kotimainen.pdf

 Ohje ruotsiksi:

Anvisningar för planering och genomförande av examens-utbildning som ordnas i samarbete

  • Ensimmäisen vuoden poissaolo-oikeuden rajoittaminen

Yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muutosten myötä ensimmäisen vuoden poissaolo-oikeutta rajoitettiin. Ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi vain tietyistä laissa määritellyistä syistä. Ohjeet korkeakouluille ensimmäisen vuoden poissaolodokumenteista ja niiden toimittamisesta laati OHA-forumin ja ammattikorkeakoulujen OHA-forumin yhteinen työryhmä huhtikuussa 2015:

Ohjeita korkeakouluille ensimmäisen vuoden poissaolodokumenteista

Anvisningar för högskolorna om första årets frånvaro

Benchmarkkausta ja koosteita

  • Yliopistojen tasa-arvo- ja  yhdenvertaisuussuunnitelmien vertailu

Työnantajalla on tasa-arvolain mukainen velvoite tehdä työyhteisön henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma sekä yhdenvertaisuussuunnitelma. Koulutuksen järjestäjällä on velvoite tehdä tasa-arvosuunnitelma sekä vuoden 2015 alusta lähtien toiminnan kehittämiseen tähtäävä yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnittelija Tea Vellamo (TTY) teki OHA-forumille yliopistojen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien vertailun.