Pysyvät työryhmät

KOOTuki -yhteistyöryhmä: Korkeakoulujen opetuksen ja opiskelun tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä

Ryhmän muodostavat:

 • Ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäälliköiden yhteistyöverkosto
 • AAPA – Ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien yhteistyöverkosto
 • OHA-forum – Yliopistojen opintohallintojohtajien yhteistyöverkosto
 • FUCIO – yliopistojen tietohallintojohtajien yhteistyöverkosto
 • Opetushallitus

Ryhmän tehtävät:

 • Muodostaa kokonaiskuva digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen ja niihin vaikuttavan ympäristön kehityssuunnista ja kehitystarpeista.
 • Tuottaa tähän kokonaiskuvaan perustuvaa kohdennettua viestintää erikseen määritellyille kohderyhmille.
 • Edistää kokonaisarkkitehtuurityötä opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden osalta siinä määrin kuin tämä on perusteltua kaikkien korkeakoulujen tasolla yhteisesti.
 • Pitää yhteyttä merkittäviin sidosryhmiin.
 • Tuottaa näkemys siitä, mitkä ovat tarpeellisia yhteisiä digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen tietojärjestelmäpalveluita ja kehityshankkeita.
 • Edistää ja vahvistaa tietohallinnon ja opintohallinnon toimijoiden välistä kansallista yhteistyötä.

Opintoasioihin liittyviä verkostopäiviä koordinoiva työryhmä

Valtakunnallisia opintoasioihin liittyviä verkostopäiviä varten on OHA-forumin toimesta koottu työryhmä, joka pyrkii koordinoimaan erityisesti kv-kevätpäivien, Peda Forum -päivien, Opintoasiainpäivien ja Elopäivien teemoja vuosittain. Ryhmän tavoitteena on myös saada eri päiville selkeämmät kohderyhmät. Työryhmä koostuu näiden neljän tapahtuman järjestäjien edustajista. Ryhmän puheenjohtajana toimii vastaava opintopäällikkö Sanna Kotajärvi-Söderholm Taideyliopistosta ja ryhmän sihteerinä OHA-forumin koordinaattori Henna Koskimäki.

Työryhmä on laatinut päivien järjestämisen tueksi taulukon, jossa eritellään päivien kohderyhmät ja keskeiset sisällöt.